வாஸ்து குறிப்புகள் : வீட்டில் கிளிகளின் புகைப்படத்தை வடக்கு திசையில் வைப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் !

வாஸ்து சாஸ்திரத்தின் படி மேலும் வீட்டில் கிளிகளின் புகைப்படத்தை வடக்கு திசையில் வைக்க வேண்டும் .

இந்த திசையில் கிளியின் படத்தை வைப்பதன் மூலம், குழந்தையின் படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், அவரது நினைவாற்றலும் அதிகரிக்கிறது. அவர் தனது திறமைகளை நன்கு பயன்படுத்த உதவுகிறது. இது உங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை பிரகாசமாக்க உதவி புரியும்.

உண்மையில், பச்சைக் கிளியின் படத்தை எந்த திசையில் வைத்தாலும், அந்த இடத்தின் குறைகளை போக்க உதவுகிறது. வடக்கு திசை புதனின் பிரியமான திசையாகும். ஜாதகத்தில் புதனின் நிலை என்பது நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீர்கள், எப்படி நடந்துகொள்கிறீர்கள், உங்கள் ஆளுமை மற்றும் உங்கள் புத்திசாலித்தனத்தை தீர்மானிக்கிறது.

எனவே, உங்கள் பிள்ளை படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்தவில்லை என்றால், நீங்கள் அவர்களின் அறையின் வடக்கு திசையில் பச்சைக் கிளி படத்தை மாட்டி வைக்க வேண்டும். மேலும், படிக்கும் போது குழந்தை வடக்கு திசை நோக்கி இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

Leave a Comment