துறையூரில் வீதியில் ஊர்வளமாக உலா வந்த முருகன்…!

இன்று 26.10.2017 துறையூரில் வீதியில் உலா வந்த முருகன். நேற்று கோலாச்சு முருகன் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற சூரசம்ஹார நிகழ்வு நடந்து முடிந்த நிகழ்வை அடுத்து இன்று . முருகபெருமான் ஊர்வளமாக வந்து பக்தர்களுக்கு தரிசனம் கொடுத்தார் …

Leave a Reply

Your email address will not be published.