பால் குடிக்குறத நிபாட்டிட்டா இதுதான் நடக்கும்

பால் குடிக்கவில்லை என்றால் எலும்புகள் வலிமை இழந்து விடும் என்றும் அது முற்றிலும் போய் என்று பிரிட்டிஷ் பல்கலைகழகம் நிருபித்துள்ளது

பால் குடிக்கவில்லை என்றால் சருமபிரச்சனை வரும் என்று இதனால் ஒரு பிரச்சனையும் ஏற்படுவதில்லை இது முற்றிலும் பொய்

பால் ஜீரண பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் மருந்தாக உள்ள்ளது இது லாக்டோஸ் அலர்ஜி இருப்பவர்கள் பாலை தவிர்த்தல் நல்லது.

Leave a Comment