19-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் கூகுள்..!!!

கூகுள் நிறுவனம்   19-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் வைகையில்
தனது logo -வை மாற்றியுள்ளது.

Leave a Comment