முதல் பெண்மணியாக நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் ? மெலனியாவிடம் கேள்வி கேட்ட மாணவர்கள்

அமெரிக்காவின்  முதல் பெண்மணி மெலனியா டிரம்ப் டெல்லியில்  உள்ள  அரசுப் பள்ளிக்குச்

By Fahad | Published: Mar 29 2020 03:17 AM

அமெரிக்காவின்  முதல் பெண்மணி மெலனியா டிரம்ப் டெல்லியில்  உள்ள  அரசுப் பள்ளிக்குச் சென்றபோது, சில மாணவர்கள் , "முதல் பெண்மணியாக நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்?" 'அமெரிக்கா எவ்வளவு பெரியது', 'இது மிகவும் தொலைவில் உள்ளதா', 'உங்களுக்கு பிடித்த கார்ட்டூன் எது' என்றும் மாணவர்கள் மெலனியாவிடம் கேட்டார்கள்.பின்னர் அவர்  4 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுடன் 'மகிழ்ச்சி வகுப்பில்' சிறிது நேரம் தியானம் செய்தார். அதைத் தொடர்ந்து, "நான் மிகவும் நிம்மதியாக உணர்கிறேன்" என்று கூறினார்.

More News From Delhi school students