இன்றைய(பிப்ரவரி 18) பெட்ரோல்,டீசல் விலை நிலவரம்.!!

இன்றைய பெட்ரோல்,டீசல் விலை அதிகரித்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்து உள்ளது.இந்தியாவில் மட்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்படாமல் அதிகரித்த வண்ணம் இருந்தது. இன்றைய 1 லிட்டர் பெட்ரோல்...

இன்றைய(பிப்ரவரி 16) பெட்ரோல்,டீசல் விலை நிலவரம்.!!

இன்றைய பெட்ரோல்,டீசல் விலை அதிகரித்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்து உள்ளது.இந்தியாவில் மட்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்படாமல் அதிகரித்த வண்ணம் இருந்தது. இன்றைய 1 லிட்டர் பெட்ரோல்...

இன்றைய(பிப்ரவரி 15) பெட்ரோல்,டீசல் விலை நிலவரம்.!!

இன்றைய பெட்ரோல்,டீசல் விலை அதிகரித்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்து உள்ளது.இந்தியாவில் மட்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்படாமல் அதிகரித்த வண்ணம் இருந்தது. இன்றைய 1 லிட்டர் பெட்ரோல்...

இன்றைய(பிப்ரவரி 14) பெட்ரோல்,டீசல் விலை நிலவரம்.!!

இன்றைய பெட்ரோல்,டீசல் விலை அதிகரித்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்து உள்ளது.இந்தியாவில் மட்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்படாமல் அதிகரித்த வண்ணம் இருந்தது. இன்றைய 1 லிட்டர் பெட்ரோல் விலை...

இன்றைய(பிப்ரவரி 13) பெட்ரோல்,டீசல் விலை நிலவரம்.!!

இன்றைய பெட்ரோல் விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் தொடர்கின்றன. சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்து உள்ளது.இந்தியாவில் மட்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்படாமல் அதிகரித்த வண்ணம் இருந்தது. இந்நிலையில் இன்றைய 1 லிட்டர்...

இன்றைய(பிப்ரவரி 12) பெட்ரோல்,டீசல் விலை நிலவரம்.!!

இன்றைய பெட்ரோல்  விலை  மாற்றமின்றி   அதே விலையில் தொடர்கின்றன. சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்து உள்ளது.இந்தியாவில் மட்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்படாமல் அதிகரித்த வண்ணம் இருந்தது. இந்நிலையில் இன்றைய 1 லிட்டர்...

இன்றைய(பிப்ரவரி 8) பெட்ரோல்,டீசல் விலை நிலவரம்.!!

சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்து உள்ளது.இந்தியாவில் மட்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்படாமல் அதிகரித்த வண்ணம் இருந்தது. இந்நிலையில் இன்றைய 1 லிட்டர் பெட்ரோல் விலை ரூ. 73.05 காசுகளுக்கு விற்பனை...

இன்றைய(பிப்ரவரி 7) பெட்ரோல்,டீசல் விலை நிலவரம்.!!

சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்து உள்ளது.இந்தியாவில் மட்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்படாமல் அதிகரித்த வண்ணம் இருந்தது. இந்நிலையில் இன்றைய 1 லிட்டர் பெட்ரோல் விலை ரூ.73.11 காசுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது....

இன்றைய(பிப்ரவரி 6) பெட்ரோல்,டீசல் விலை நிலவரம்.!!

சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்து உள்ளது.இந்தியாவில் மட்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்படாமல் அதிகரித்த வண்ணம் இருந்தது. சில நாட்களுக்கு முன் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்றைய 1...

இன்றைய(பிப்ரவரி 4) பெட்ரோல்,டீசல் விலை நிலவரம்.!!

இன்றைய பெட்ரோல் விலை 16 காசுகள் குறைந்தும் ,டீசல் விலை 10 காசுகள் குறைந்தும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்து உள்ளது.இந்தியாவில் மட்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை குறைக்கப்படாமல் அதிகரித்த...