கோழை : விவேகானந்தரின் பொன்மொழிகள்

கோழை : விவேகானந்தரின் பொன்மொழிகள்

Default Image

கோழையும் மூட்டாளுமே

இது என் விதி”  என்பான்

ஆற்றல் மிக்கவனோ

என் விதியை” நானே வகுப்பேன்

என்று கூறுவான்.

-விவேகானந்தர் 

Join our channel google news Youtube