சோமட்டவில் 52 மில்லியன் முதலீடு செய்த அமெரிக்கா நிறுவனம்.!

ஆன்லைன் டெல்விரி நிறுவனமான ‘சோமட்டோ’ அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த கோரா முதலீடுகளிடமிருந்து 52 மில்லியன் டாலர்களை பெற்றுள்ளது.

கொரோனா தொற்றுநோயிலிருந்து உணவு விநியோகத் துறை மீண்டும் வளர்ந்து வரும் நேரத்தில் அதன் பண இருப்புக்களை உயர்த்துவதற்கான இது தொடர் முயற்சிகள் ஆகும்.

இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு இதுவரை, சோமாடோ சுமார் 273.22 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை பெற்றுள்ளத. மேலும், முதலீட்டாளர்கள் நிறுவனத்தின் தற்போதைய நிதிச் சுற்றில் சேருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதற்கிடையில், கடந்த மாதம் ஜொமாடோ தேமாசெக்கிலிருந்து 62.44 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களையும், டைகர் குளோபல் நிறுவனத்திடமிருந்து 104 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களையும் பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Exit mobile version