Tag: Indianauthorities

WHO எச்சரித்த 4 சிரப்புகள் இந்தியாவில் விற்கப்படவில்லை.. காம்பியாவிற்கு மட்டுமே ஏற்றுமதி – மத்திய அரசு

உலக சுகாதார அமைச்சகம் எச்சரிக்கப்பட்ட சிரப்கள் இந்தியாவில் விற்கப்படவில்லை என மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தகவல். இந்தியாவில் மெய்டன் பர்மாசூட்டிக்கல்ஸ் என்ற நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட 4 இருமல் ...