வேலை பார்க்கும் இடத்தில் இது போன்று உங்கள் மேஜை இருந்தால் வெற்றி தான்..!

உங்கள் வேலை பார்க்கும் இடத்தில் உள்ள மேஜையில் இந்த விஷயங்களை வைத்திருந்தால் வெற்றி கிட்டும். 

இன்று வேலை பார்க்கும் இடத்தில் வெற்றி அடைய என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் அலுவலகச் சூழலை சிறப்பாகச் செய்வதில் இந்த விஷயம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது. வாஸ்து படி, அலுவலக மேஜையை உங்கள் முதுகு சுவரை நோக்கி இருக்கும் வகையில் வைக்க வேண்டும். அதை ஒருபோதும் கதவின் முன் நேரடியாக இருக்குமாறு வைக்கக்கூடாது.

அலுவலக மேஜையின் வடகிழக்கு திசையில் ஒரு காகித எடையுள்ள படிகத்தை வைக்க வேண்டும். அதே போல் ஒரு கோப்பை தேநீர் மற்றும் காபியை மேசையின் வடக்கில் வைக்க வேண்டும். அலுவலக மேஜையின் வலது புறத்தில் தேவையான புத்தகங்கள் மற்றும் கோப்புகளை வைத்திருப்பது மிகவும் பொருத்தமானதாக கருதப்படுகிறது.

இதன் காரணமாக, பணிகளை முடிப்பதில் சாதகமான நிலை உள்ளது. அலுவலக மேஜைக்கு பின்னால் உள்ள சுவர்களில் ஒரு நல்ல சுவரொட்டி அல்லது படம் வைக்கப்பட வேண்டும். இது போன்ற விஷயங்களை நீங்கள் கடைப்பிடித்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு உத்தியோகத்தில் வெற்றி நிச்சயம் கிட்டும்.