ஆண்ட்ராய்டு போனில் வருகிறது ஈமோஜி பாஸ்வேர்டு!

ஆண்ட்ராய்டு போனில் வருகிறது ஈமோஜி பாஸ்வேர்டு!

Default Image
அடிக்கடி உங்களது பாஸ்வேடை மறந்துவிடுகிறீர்களா? இனிமேல் உங்களுக்கு கவலை வேண்டாம். நீங்கள் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் ஈமோஜியை பாஸ்வேடாக பயன்படுத்த புதிய வசதி வரவுள்ளது.
எமோஜியை பாஸ்வேடாக பயன்படுத்தும் புதிய தொழில்நுட்பத்தை பெர்லின் தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம், உல்ம் பல்கலைக்கழகம், அமெரிக்காவின் மிச்சிகன் பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றின் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த வசதியை ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் போனில் கொண்டு வரும் முயற்சியில் வல்லுநர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். 

பயனாளர்கள் தங்களுடைய பாஸ்வேடை மறக்காத வண்ணம் இந்த லாகின் முறையை எப்படி, எந்த முறையில் பயன்படுத்தலாம் என்ற தீவிர முயற்சியில் வல்லுநர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் பயனாளர்கள் ஒவ்வொரு முறை மொபைலை திறக்கும்போதும், ஜாலியான உணர்வு ஏற்படும்.
பின் நம்பர்களை எளிதாக ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ள முடியாது. ஆனால், ஈமோஜியை எளிமையாக நினைவில் வைத்துக் கொள்ளலாம். பாஸ்வேர்டுக்காக 6 வேறு வேறு வகையான ஈமோஜியை பயன்படுத்தலாம். இதனை யாராலும் பார்க்க முடியாது. அப்படியே பார்த்தாலும், அவர்கள் நினைவில் கொள்ள முடியாது.
ஆனால் ஈமோஜியைப் பொருத்தவரை 6 வேறுவேறு வகையான ஈமோஜிகளைப் பயன்படுத்தும்போது மற்றவர்கள் பார்த்தாலும் அவர்கள் நினைவில் கொள்வது கடினம்.
Join our channel google news Youtube