மாணவர்கள் கவனத்திற்கு..! நாளை இந்த மாவட்டத்தில் பள்ளிகள் இயங்கும் என அறிவிப்பு..!

மாணவர்கள் கவனத்திற்கு..! நாளை இந்த மாவட்டத்தில் பள்ளிகள் இயங்கும் என அறிவிப்பு..!

Ramanathapura school local holiday

சென்னையில் நாளை 6 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை பள்ளிகள் இயங்கும் என அறிவிப்பு.

சென்னையில் நாளை 6 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை பள்ளிகள் இயங்கும் எனமாவட்ட கல்வி அலுவலர் அறிவித்துள்ளார். மழையால் ஜூன் 19-ஆம் தேதி விடப்பட்ட விடுமுறை ஈடு செய்யும் வகையில் நாளை பள்ளிகள் இயங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Join our channel google news Youtube