விவேகானந்தரின் பொன்மொழிகள்

16

தோல்வி இல்லாத வாழ்க்கை பயனற்றது

போராட்டம் இல்லாத வாழ்வில் சுவை இருப்பதில்லை.

விவேகானந்தர்