, ,

இங்கிலாந்தை பின்னுக்குத்தள்ளி ஐந்தாவது பெரிய பொருளாதாரமாக மாறியது இந்தியா!! 

By

உலகின் ஆறாவது பெரிய பொருளாதாரமாக இந்தியாவுக்குப் பின்னால் பிரிட்டன் பின்தங்கியுள்ளது, இது லண்டனில் உள்ள அரசாங்கத்திற்கு மேலும் ஒரு அடியை வழங்கியுள்ளது. சர்வதேச தரவரிசையில் இங்கிலாந்து வீழ்ச்சியடைந்தது இங்கிலாந்தின் புதிய பிரதமருக்கு பின்னணியாகும்.

   
   

2021 இன் இறுதி மூன்று மாதங்களில் இந்தியா இங்கிலாந்தைக் பின்னுக்குத்தள்ளி ஐந்தாவது பெரிய பொருளாதாரமாக மாறியது. இந்த கணக்கீடு அமெரிக்க டாலர்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் புள்ளிவிவரங்களின்படி, முதல் காலாண்டில் இந்தியா அதன் முன்னிலையை நீட்டித்தது.

பொருளாதார அளவுகளில் அமெரிக்கா, சீனா, ஜப்பான் மற்றும் ஜேர்மனிக்கு பின்னால் இந்தியா உள்ளது. ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன்பு, இந்தியா 11 வது இடத்தில் இருந்தது, அதே நேரத்தில் இங்கிலாந்து 5 வது இடத்தில் இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

Dinasuvadu Media @2023