தமிழகம் முழுவதும் 95% முதல் 97% வரை பொங்கல் பரிசு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுவிட்டது-அமைச்சர் காமராஜ்

20

95% முதல் 97% வரை பொங்கல் பரிசு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுவிட்டது என்று  அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அமைச்சர் காமராஜ் கூறுகையில், தமிழகம் முழுவதும் 95% முதல் 97% வரை பொங்கல் பரிசு பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுவிட்டது . மாநகரங்களில் இருந்து முன்னதாகவே வெளியூர் சென்றிருக்கும் மக்களுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்குவது நீட்டிக்கப்படும் என்று  அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.