• தினமும் இருபத்தொரு முறையாவது காலைத்தொட்டு நிமிருங்கள்.
  • அமரும்போது வளையாதீர்கள்.
  • நிற்கும் போது நிமிர்ந்து நில்லுங்கள்.
  • படுக்கும் போது சுருண்டு படுக்காதீர்கள்.
  • கனமான தலையணையை தூக்கி எறியுங்கள்.
  • தினம் இருபத்து மூன்று முறை வேகமாக நடவுங்கள்.
  • எழுபது நிமிடங்களுக்கு மேல் தொடர்ந்து உட்காராதீர்கள்.
  • டூவீலர் ஓட்டும் போது குனிந்து ஓட்டாதீர்கள்.
  • பளுவான பொருட்களை தூக்கும் போது குனிந்து தூக்காதீர்கள்.
  • காலை இருபது முறை, மாலை இருபது முறை கைகளை வான் நோக்கி நீட்டுங்கள்

source : trendstime.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here