, , ,

குரங்கு காய்ச்சலில் இருந்து கோவிட்-19 வரை, நோய்களின் மையமா கேரளா??

By

   
   

சிக்குன்குனியா, ஜப்பானிய மூளைக்காய்ச்சல், கடுமையான மூளையழற்சி நோய்க்குறி, மேற்கு நைல் மூளையழற்சி, டெங்கு, வைரல் ஹெபடைடிஸ், நிபா, பன்றிக் காய்ச்சல், கோவிட்-19 மற்றும் குரங்கு அம்மை என அனைத்தும் நாட்டிலேயே முதன்முறையாக கேரளாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தியாவின் மக்கள்தொகையில் கேரளா 3 சதவீதத்தை மட்டுமே கொண்டுள்ளது, ஆனால் பல வெளிநாட்டினர் வசிக்கின்றனர். வேலைக்காகவோ அல்லது படிப்புக்காகவோ கேரளாவைச் சேர்ந்தவர்கள் உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ளனர்.

கேரளாவைத் தவிர, மகாராஷ்டிரா மற்றும் டெல்லி ஆகிய இரண்டு மாநிலங்கள் அதிக எண்ணிக்கையிலான வழக்குகளைப் புகாரளிக்கின்றன. ஏனெனில் அவை சர்வதேச பயணிகளின் அதிகபட்ச வருகையைக் கொண்டுள்ளன இரு நிபுணர்களும் தெரிவித்தனர்.

காடுகளின் அழிவு, மனிதர்களின் அதிக மக்கள்தொகை, நகரமயமாக்கல், காலநிலை மாற்றம் ஆகியவை மாநிலத்தில் முதல் தொற்றுநோயைப் புகாரளிப்பதற்கான சில காரணங்கள் என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

மேலும், மனித செயல்பாடுகள் இயற்கையான வாழ்விடத்தை ஆக்கிரமிப்பதால், காட்டு இனங்கள் மனிதர்களுடனும் வீட்டு விலங்குகளுடனும் அதிக தொடர்பு கொண்டிருப்பதால், வைரஸ் நோய்க்கிருமிகளின் ஆபத்து இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

Dinasuvadu Media @2023