மிகப்பயங்கரவாத அமைப்புகளை உருவாக்கியது CIA மற்றும் Mossad,ஆதாரத்துடன் உண்மையை சொன்ன “விக்கிலீக்ஸ்”

உலகின் மிகப்பெரிய தீவிரவாத குழுவான ISIS -யை பாலூட்டி, சீராட்டி வளர்த்து வருவது அமெரிக்காவின் உளவு அமைப்பான CIA மற்றும் இஸ்ரேலின் உளவு அமைப்பான மொஸாத் என பரவலாக பேசப்பட்ட சூழலில் ‘விக்கிலீக்ஸ்’ அதற்கான ஆதாரத்தை வெளியிட்டுள்ளது.

இந்த நிகழ்வின் உண்மை தன்மையை தகுந்த  ஆதாரத்துடன் வெளியிட்டுள்ளார் “விக்கிலீக்ஸ்”நிறுவனர் ஜூலியன் அசாஞ்சே. ஆனால் அத்தகைய அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் இளைய பங்காளியாக வலம் வருகிறது நமது இந்திய அரசு.

Leave a Reply

Your email address will not be published.