பிறப்பிலிருந்தே நோயால் தவிக்கும் ஒருமாத குழந்தை …!முடிந்தால் உதவுங்கள்…!(Verified)

ரத்தன் நிமிஸ் என்ற ஒருமாத குழந்தை நோய்  தடுப்பாற்றல் குறைப்பாட்டால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு "எலும்பு மஜ்ஜை மாற்று அறுவை சிகிச்சையை எதிர்நோக்கி காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்.காரணம் அவருக்கு பிறப்பிலிருந்தே நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருந்திருக்கிறது.   தற்போது அவருடைய...

Latest news