வருகிறது 3 சக்கரங்களை கொண்ட புதிய பைக்..!!

இருசக்கர வாகனங்களில் ஒரு பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது யமஹா நிறுவனம். இந்த காலம் தோறும் புது புது தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இருசக்கர வாகனத்தை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது யமஹா நிறுவனம்.அந்த வகையில் தற்போது நிகேன்...

Latest news