அதிகரித்த டிஜிட்டல் பணபரிவர்த்தனை !பணமதிபிழப்பு நடவடிக்கை எதிரொலி !


                                  Image result for DIGITAL  INDIA ATM
பணமதிப்பிழப்பு இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு அறிமுகம் அனைத்து இந்நிலையில் இதனால் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை 80 சதவிகிதம் அதிகரித்துள்ளது.இந்நிலையில் ஆய்வு ஒன்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் பணமதிபிழப்பு குறித்து கூறியுள்ளது.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *