Connect with us

விமான நிலையங்களிலும் எம்-ஆதார்’ பயன்படுத்தலாம்.

இந்தியா

விமான நிலையங்களிலும் எம்-ஆதார்’ பயன்படுத்தலாம்.

Image result for எம் ஆதர் அட்டை
    ரயில்நிலையங்கள் போலவே விமானநிலையங்களிலும் இப்பொழுது அடையாள அட்டையாக எம்-ஆதாரைப் பயன்படுத்தலாம் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது. அதேபோல், வாக்காளர் அடையாள அட்டை மற்றும், ஓட்டுனர் உரிமம் போன்ற 10 ஆவணங்களை அடையாள அட்டையாகவும் பயன்படுத்தலாம்  ,மற்றும் பெற்றோர்களுடன் வரும் சிறியவர்களுக்கு  அடையாள அட்டை தேவையில்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in இந்தியா

To Top