ஜம்மு-காஷ்மீரில் 3.6 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம்.!

ஜம்மு-காஷ்மீரில் உள்ள காண்டோ அருகே இன்று மதியம் 3.6 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம்

By gowtham | Published: Jul 02, 2020 04:33 PM

ஜம்மு-காஷ்மீரில் உள்ள காண்டோ அருகே இன்று மதியம் 3.6 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக இந்தியாவின் நில நடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது அறிவியல் மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலநடுக்கத்தின் மையப்பகுதி இந்தியாவின் கத்ரா, ஜம்மு-காஷ்மீருக்கு கிழக்கே 87 கி.மீ தொலைவில் ஏற்பட்டுள்ளது என்று அந்த நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலநடுக்கம் PM IST மேற்பரப்பில் இருந்து 5 கி.மீ ஆழத்தில் தாக்கியுள்ளது.
Step2: Place in ads Display sections

unicc