புவி வெப்பமடைவதால் ஒவ்வோர் ஆண்டும் துருவப் பிரதேசங்களில் உள்ள பனிப்பாறைகள் உருகி, உடைந்து, இடம்பெயர்ந்து வருகின்றன.150 அடி உயரமுள்ள மிகப் பெரிய பனிப்பாறை ஒன்று மிதந்து வந்திருக்கிறது.
இந்நிலையில் இந்தப் பனிப்பாறையில் 90 சதவீதம் தண்ணீருக்குக் கீழேதான் இருக்கிறது. 1912-ம் ஆண்டு டைட்டானிக் கப்பல் மோதிய பனிப்பாறையை விட இது 50 அடி உயரம் அதிகம்.
எனவே திடீரென தோன்றிய இந்தப் பனிப்பாறையைப் பார்ப்பதற்கும் புகைப்படங்கள் எடுப்பதற்கும் ஆயிரக் கணக்கானவர்கள் குவிந்துவிட்டனர். 2016-ம் ஆண்டில் 687 பனிப்பாறைகள் நகர்ந்து வந்துள்ளன.
எனவே இந்த ஆண்டு இதுவரை 616 பனிப்பாறைகள் நகர்ந்து வந்துள்ளன. இவற்றில் இதுவே மிகப் பெரிய பனிப்பாறை ஆகும். இந்தப் பனிப்பாறையின் வருகையால் சுற்றுலாத் துறை மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது.
இந்நிலையில் சுற்றுலா பயணிகளின் வரத்து அதிகரித்துள்ளது.