சிவில் சர்வீஸ் பரீட்சை 2018 ஜூன் 3 அன்று நடைபெறும்: யுபிஎஸ்சி

ஐ.ஏ.எஸ்., ஐ.பி.எஸ்., மற்றும் ஐ.எப்.எஸ். அதிகாரிகளை தேர்வு செய்வதற்கு, அடுத்த ஆண்டு ஜூன் 3 ம் தேதி, பொதுத் துறை ஆணையம் (யூபிஎஸ்சி) தேர்வு செய்யப்படும். ஜூன் 18 ம் தேதி நடைபெற்ற இந்த ஆண்டின் சோதனை தவிர்த்து, 2016, 2015 மற்றும் 2014 க்கான ஆரம்ப சோதனைகளானது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் யுபிஎஸ்சி பதிவுகளின் படி நடத்தப்பட்டது. 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான தொடக்கப் பரீட்சை மே 26 ம் திகதி இடம்பெற்றது. 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான யுபிஎஸ்சி பரீட்சைத் திட்டத்தின் படி ஜூன் 3 ம் திகதி சிவில் சர்வீசஸ் பரீட்சை 2018 ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ளது. பிப்ரவரி 7 ம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. 2018 மார்ச் 6 ஆம் தேதி விண்ணப்பங்களை பெற்றுக் கொள்ள கடைசி நாள். இந்திய நிர்வாக சேவை (IAS), இந்திய வெளியுறவு சேவை (IFS) மற்றும் இந்திய பொலிஸ் சேவை (ஐபிஎஸ்) ஆகியவற்றிற்கான அலுவலர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் ஆரம்பநிலை, பிரதான மற்றும் நேர்காணல் –

சிவில் சர்வீஸ் பரீட்சை ஒவ்வொரு வருடமும் யுபிஎஸ்சி மூலம் நடத்தப்படுகிறது. மற்றவர்கள்.

2017 சிவில் சர்வீசஸ் பரீட்சைகளின் விளைவாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை தோராயமாக 980 ஆக இருக்கும், இதில் 27 காலியிடங்கள் உடல் ரீதியாக பின்தங்கிய பிரிவில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஜூலை 27 ம் தேதி சிவில் சர்வீசஸ் பூர்வாங்க பரிசோதனை முடிவு 2017 ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்டது.

Leave a Comment