இந்தியாவில் 500, 10௦0 ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என மத்திய அரசு அறிவித்து ஓராண்டுக்கு மேலாகி விட்டது. ஆனால் ஆர்.பி.ஐ மற்றும் நேபாளத்தின் தேசிய வங்கியான நேபாளம் ராஷ்டிரா வங்கியும் இணைந்து இந்த விஷயத்தில் எந்த முடிவும் எடுக்காமல் இருக்கின்றனர்.

இதனால் அங்கு இன்னும் இந்த 500, 1000 நோட்டுக்கள் தடை செய்யப்படாமல் இருக்கின்றன. அங்கு இந்த நோட்டுக்கள் இன்னும் கேசினோக்களில் பயன்படுத்தபடுகின்றன. இந்த கேசினோக்களில் ரூ.500 கொடுத்தால் அங்குள்ள மதிப்ப்புக்கு 50% கழித்துக்கொண்டு ரூ.400 கொடுகின்றனர். ரூ.500 க்கு நேபாள ரூபாய் மதிப்பு படி ரூ.800 மதிப்பாகும்.

இந்தியாவிலிருந்து நேபாளத்திற்கு செல்லும் சுற்றுலா செல்லும் பயணிகள் கேசினோக்களில் இதனை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். மேலும் அங்குள்ள 2000 க்கும் அதிகமான பார்களிலும் பழைய ரூபாய் நோட்டுகளை வாங்கி கொள்கின்றனர்.

source : dinasuvadu.com