இன்று உலக மக்கள் தொகை தினம்!

மக்கள் தொகை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில், புவியில் வாழும் மக்களின் எண்ணிக்கையை

By leena | Published: Jul 11, 2019 05:57 PM

மக்கள் தொகை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில், புவியில் வாழும் மக்களின் எண்ணிக்கையை தான் மக்கள் தொகை என்கிறோம். ஒவ்வொரு வருடமும், ஜூலை 11-ம் தேதி உலக மக்கள் தொகை தினமாக அனுசரிக்கப்பட்டது வருகிறது. உலகில் வாழும் மக்களின் எண்ணிக்கையை கணக்கிடுவதற்காக, பல்வேறு முறைகளில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுக்கப்பட்டுகிறது. 20-ம் நூற்றாண்டில் மருத்துவ முன்னேற்றத்தால் பசுமை புரட்சியாலும், விவசாய உற்பத்தி பெருக்கத்தால் பல நாடுகளின் மக்களின் இறப்பு விகிதம் குறைந்து, மக்கள் தொகை பெருக்கம் அதிகரித்தது. தற்போதைய உலக மக்கள் தொகை 750 கோடி என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. மேலும், ஐ.நா-ன் அறிக்கைபடி மக்கள் தொகை 2030-ல் 8.6 கோடி என கணக்கிடப்படுகிறது. மேலும், இன்னும் 7 ஆண்டுகளில் மக்கள்தொகை பெருக்கத்தில் இந்தியா, சீனாவை மிஞ்சும் எனக் கணக்கிடப்படுகிறது. உலக மக்கள் தொகை தினம், மக்கள் தொகை தொடர்பான பிரச்சனைகளின் அவசரத்தையும், முக்கியத்துவத்தையும் குறித்த கவனத்தை ஈர்க்கவே இத்தினம் கொண்டாடப்படுகிறது.  
Step2: Place in ads Display sections

unicc