கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்க முடிவு : ரஜினி மக்கள் மன்றம் நிர்வாகி சுதாகர்

கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்க முடிவு : ரஜினி மக்கள் மன்றம் நிர்வாகி சுதாகர்

கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்க முடிவு செய்துள்ளதாக ரஜினி மக்கள் மன்ற நிர்வாகி அறிவித்துள்ளார். கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டு பலர் தங்களது வீடு, உடமை, உறவுகளை இழந்துள்ளனர். இந்நிலையில் பலரும் இவர்களுக்கு உதவிகள் செய்துள்ளனர். இந்நிலையில், நாகை வேதாரண்யத்தில் கஜா புயலால் வீடுகளை இழந்த 15 குடும்பங்களுக்கு தலா. 1.5 லட்சம் மதிப்பில் வீடுகள் கட்டி தரப்படும் என ரஜினி மக்கள் மன்ற நிர்வாகி சுதாகர் அறிவித்துள்ளார்.