Tag: Dominor 400

புதிய நிறத்துடன் களம் காணும் Bajaj Dominor 400!!

புதிய நிறத்துடன் களம் காணும் Bajaj Dominor 400!!

2019 பஜாஜ் டோமினார் 400, இது பஜாஜ் நிறுவனத்தின் முதன்மை மோட்டார் சைக்கிள் ஆகும். இது ஏப்ரல் 2019 இல் அதிகாரப்பூர்வமாக இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இன்றைய நிலவரப்படி, ...