Tag: DiamondBusiness

மெகுல் சோக்சி இந்தியாவிற்கு  நாடு கடத்தப்படுவார்

மெகுல் சோக்சி இந்தியாவிற்கு நாடு கடத்தப்படுவார்

மெகுல் சோக்சி இந்தியாவிற்கு நாடு கடத்தப்படுவார் என்று ஆண்டிகுவா பிரதமர் காஸ்டன் பிரவுன்   அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார். பஞ்சாப் நேசனல் வங்கியில் போலி ஆவணங்கள் மூலம் 13,500 கோடி ...