Tag: மோட்டோரோலா

Motorola ஸ்மார்ட்போன்களின்  விலை அதிரடி குறைப்பு..!

Motorola ஸ்மார்ட்போன்களின் விலை அதிரடி குறைப்பு..!

Motorola நிறுவனம் இந்தியாவில் கடந்த ஆண்டு  OnePower android One  ஸ்மார்போன்களை அறிமுகம் செய்தது. இந்தாண்டு MotoG7 and G7Power மற்றும் MotorolaOne ஸ்மார்ட்போன்களை அடுத்தடுத்து அறிமுகம் ...