வகுப்புகள்

வீட்டுமனை வாங்குவோர்க்கு ஓர் நற்செய்தி!வீட்டுமனை விலையில் அதிரடி மாற்றம்…..

வீட்டுமனை வாங்குவோர்க்கு ஓர் நற்செய்தி!வீட்டுமனை விலையில் அதிரடி மாற்றம்…..

இந்திய அளவில் வீட்டுமனை,ரியல் எஸ்டேட் மிகவும் வருமானம் உள்ளதாகவும் ,விலை அதிகமாகவும் உள்ள துறை ஆகும்.எனவே சர்வதேச நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை மனைகளின் மதிப்பு சரிந்துள்ளதாக தகவல்...

உலக பொருளாதார அமைப்பின் தலைவர் இந்தியாவின் பொருளாதார நடவடிக்கையை பாராட்டியது ஏன்…??

உலக பொருளாதார அமைப்பின் தலைவர் இந்தியாவின் பொருளாதார நடவடிக்கையை பாராட்டியது ஏன்…??

இந்தியா உறுதியளித்த வாக்குறுதி மற்றும் அதன் 'தைரியமான மற்றும் கட்டமைப்பு சீர்திருத்தங்கள்' ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வேகம் கொண்டது. இந்நடவடிக்கை நீண்டகால பொருளாதார கண்ணோட்டத்தை அதிகரிக்கும் அதே வேளையில்,...