வங்கி சேவை

இன்ப செய்தி..! இனி GST கிடையாது..!

இன்ப செய்தி..! இனி GST கிடையாது..!

இன்ப செய்தி..! இனி GST கிடையாது..! வங்கிகள் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு அளிக்கும் இலவச சேவைக்கு GST கிடையாது என மத்திய அரசு அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. கடந்த வருடம்...

ஏப்பம் விடக்கூடா தடையா ?அலறும் அதிகாரிகள் ……

ஏப்பம் விடக்கூடா தடையா ?அலறும் அதிகாரிகள் ……

பாரத ஸ்டேட் வங்கியில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு விடப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில், பணியிடத்தில் ஆடைக்கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட ஒழுக்கம் சார்ந்த நடைமுறைகள் குறித்த அறிவுறுத்தல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இதில் முக்கிய குறிப்பாக அலுவலக...