உறவுகள்

work vs family which is important

அலுவலக நேரம் முடிந்த பின்னும் கூட பணி செய்வதால் குடும்பத்தின் நிலை என்ன ஆகும் தெரியுமா?

நாம் அனைவரும் எது அவசியம், எது ஆடம்பரம், எது முக்கியம் என்று உணராமல் வாழ்நாட்களை நகர்த்திக் கொண்டிருக்கிறோம்; விரைந்து செல்லும் உலகின் பயணத்தில் பயணிக்க, பெரும்பாலானோர் குடும்பம்...

children's love relationship depends on their mother's relationship trait

பிள்ளைகளின் காதல் அல்லது திருமண உறவு அன்னையரால் பாதிக்கப்படும் என்பது உண்மையா?

ஒரு பெண்ணின் வயிற்றில் கரு உருவான நொடி முதல் அன்னை மற்றும் பிள்ளைகளுக்கிடையேயான உறவு தொடங்குகிறது. தனக்குள் உருவான கருவை பார்த்து பார்த்து வளர்த்து பாதுகாத்து வந்து,...

தினசரி தாம்பதியம்…உடலுக்கு ஆரோக்கியம்…!!

தினசரி தாம்பதியம்…உடலுக்கு ஆரோக்கியம்…!!

இருமுறையோ, மாதம் இரு முறையோ உறவி ல் ஈடுபட்டால் தான் ஆரோக்கியம் என்கின் றனர் நம் முன்னோர் கள். ஆனால் தினசரி செக்ஸ் உறவில் ஈடு பட்டால்...

Page 4 of 4 1 3 4

Recommended