இன்றைய வரலாறு…!!

நவம்பர் 21 (NOVEMBER 21) யில் உலகளவில் நிகழ்த்த வரலாற்று சுவடுகளை  உங்களுக்காக இணைக்கிறது தினச்சுவடு. 1694 – வோல்ட்டயர், பிரெஞ்சு மெய்யியலாளர் (இ. 1778) 1902 – ஐசக் பாஷவிஸ் சிங்கர், போலந்து-அமெரிக்க எழுத்தாளர்,...

இன்றைய வரலாறு…!!

நவம்பர் 19 (November 19) யில் உலகளவில் நிகழ்த்த வரலாற்று சுவடுகளை  உங்களுக்காக இணைக்கிறது தினச்சுவடு. நிகழ்வுகள் 1493 – கொலம்பஸ் முதல் நாள் தான் கண்ட தீவின் கரையை அடைந்து அதற்கு சான் ஜுவான்...

இன்றைய வரலாறு…!!

நவம்பர் 17 (November 17) யில் உலகளவில் நிகழ்த்த வரலாற்று சுவடுகளை உங்களுக்காக இணைக்கிறது தினச்சுவடு. நிகழ்வுகள் 1292 – ஜோன் பலியல் ஸ்கொட்லாந்தின் அரசன் ஆனான். 1511 – ஸ்பெயின் மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகியன பிரான்சுக்கு...

வரலாற்றில் இன்று….!!

நவம்பர் 16  கிரிகோரியன் ஆண்டின் 319 ஆம் நாளாகும். நெட்டாண்டுகளில் 320 ஆம் நாள். ஆண்டு முடிவிற்கு மேலும் 46 நாட்கள் உள்ளன.   நிகழ்வுகள் 1505 – போர்த்துக்கேய மாலுமியும் நாடுகாண் பயணியுமான லோரன்ஸ் டி...

தினச்சுவடு…!!

நவம்பர் 8 (November 8) யில் உலகளவில் நிகழ்த்த வரலாற்று சுவடுகளை உங்களுக்காக இணைக்கிறது தினச்சுவடு. நிகழ்வுகள் 1520 – டென்மார்க் படைகள் சுவீடனை முற்றுகையிட்டன. சுமார் 100 பேர் வரையில் கொல்லப்பட்டனர். 1811 – இலங்கையில்...

தினச்சுவடு…!!

நவம்பர் 7 (November 7) யில் உலகளவில் நிகழ்த்த வரலாற்று சுவடுகளை உங்களுக்காக இணைக்கிறது தினச்சுவடு. நிகழ்வுகள் 1492 – உலகின் மிகப் பழமையான விண்கல் மோதல் பிரான்சில் இடம்பெற்றது. 1502 – கொலம்பஸ் ஹொண்டூராஸ் கரையை...

தினச்சுவடு …!!

நவம்பர் 6 (November 6) யில் உலகளவில் நிகழ்த்த வரலாற்று சுவடுகளை உங்களுக்காக இணைக்கிறது தினச்சுவடு. நிகழ்வுகள் 1632 – முப்பதாண்டுப் போரில் சுவீடனின் பேரரசன் குஸ்டாவஸ் அடொல்பஸ் கொல்லப்பட்டான். 1759 – பாளையக்காரர் பூலித்தேவரின் நெற்கட்டான்...

தினச்சுவடு…!!

நவம்பர் 5 (November 5) யில் உலகளவில் நிகழ்த்த வரலாற்று சுவடுகளை உங்களுக்காக இணைக்கிறது தினச்சுவடு. நிகழ்வுகள் ; 1530 – நெதர்லாந்தில் நிகழ்ந்த பெரும் வெள்ளம் றெய்மேர்ஸ்வால் என்ற நகரத்தை அழித்தது. 1556 – முகலாயப்...

தினச்சுவடு….!!

நவம்பர் 4 (November 4) யில் உலகளவில் நிகழ்த்த வரலாற்று சுவடுகளை உங்களுக்காக இணைக்கிறது தினச்சுவடு.   நிகழ்வுகள் 1333 – ஆர்னோ ஆறு பெருக்கெடுத்து வெள்ளம் பரவியதில் இத்தாலியின் புளோரென்ஸ் நகரில் பெரும் சேதம் ஏற்பட்டது. 1576...

தினச்சுவடு …!!

நவம்பர் 3 (November 3) யில் உலகளவில் நிகழ்த்த வரலாற்று சுவடுகளை உங்களுக்காக இணைக்கிறது தினச்சுவடு. நிகழ்வுகள் 644 – இரண்டாவது முஸ்லிம் கலீபா உமறு இப்னு அல்-கத்தாப் மதினாவில் பாரசீக அடிமையினால் கொல்லப்பட்டார். 1493 –...