பேரரசு மாநில கட்டிடத்தை விட பெரிய ஒரு சிறுகோள் 10 ஆம் தேதி பூமியைக் கடக்கும்!! ஆனால் கவலைப்பட வேண்டாம்!

An asteroid larger than the Empire State Building will hit Earth on the 10th !! But don't worry!

ஆகஸ்ட் 10 அன்று, சிறுகோள் 2006 QQ23 பூமியின் 0.049 வானியல் அலகுகளுக்குள் (4.6 மில்லியன் மைல்) சுமார் 10,400 மைல் (மணிக்கு 16,740 கிமீ) வேகத்தில் பறக்கும். இது நெருக்கமாகத் தெரியவில்லை, ஆனால் பொருளை பூமிக்கு அருகிலுள்ள சிறுகோள் என வகைப்படுத்த போதுமானதாக உள்ளது. கூடுதலாக, இது 0.05 வானியல் அலகுகளுக்குள் (4.65 மில்லியன் மைல்கள்) இருப்பதால், இது அபாயகரமானதாக பெயரிடப்படுவதற்கு போதுமானதாக உள்ளது. விண்வெளி பாறை சுமார் 1,870 அடி விட்டம் கொண்டது, இது 1,454 அடி உயரத்தில் இருக்கும் எம்பயர் ஸ்டேட் கட்டிடத்தின் உயரத்தை விட அதிகமாக உள்ளது. இப்போது, ஒரு மைல்கல் கட்டிடத்தின் அளவைப் பற்றிய "அபாயகரமான" சிறுகோள் பூமிக்கு அருகில் வந்து கொண்டிருக்கிறது (அல்லது ஒப்பீட்டளவில் அண்ட தரங்களால் நெருக்கமாக உள்ளது) என்பது பாதுகாப்பற்றதாகத் தோன்றினாலும், பாறை நமது கிரகத்தில் மோதியதைப் பற்றி நாம் கவலைப்படக்கூடாது. இந்த பொருள் "அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ தீங்கற்றது" என்று நாசாவின் கிரக பாதுகாப்பு ஒருங்கிணைப்பு அலுவலகத்துடன் பூமிக்கு அருகிலுள்ள பொருட்களைக் கண்காணிக்கும் லிண்ட்லி ஜான்சன் மற்றும் கெல்லி ஃபாஸ்ட் ஆகியோர் சி.என்.என். நாசா வால்மீன்கள் மற்றும் விண்கற்கள் பூமிக்கு நெருக்கமாக இருக்கும், அவை உடனடி அச்சுறுத்தல்கள் என்பதால் அல்ல, மாறாக அவை அச்சுறுத்தல்களாக மாறாமல் பார்த்துக் கொள்ளும். ஒவ்வொரு ஆண்டும், சிறுகோள் 2006 QQ23 இன் அளவைப் பற்றி சுமார் ஆறு விண்வெளி பொருள்கள் பூமியைக் கடந்து செல்கின்றன, இது இந்த நெருக்கமான அணுகுமுறையை ஒரு வழக்கமான நிகழ்வாக மாற்றுகிறது. தற்போது, பூமிக்கு அருகிலுள்ள சுமார் 900 பொருள்கள் 3,280 அடிக்கு மேல் உள்ளன, இது சிறுகோள் 2006 QQ23 ஐ விட மிகப் பெரியது என்று நமது சூரிய மண்டலத்தில் உள்ளது என்று நாசா ஜேபிஎல்லின் பூமிக்கு அருகிலுள்ள பொருள் ஆய்வுகளுக்கான மையம் தெரிவித்துள்ளது.